Home.Hobbyhoek.Mijn werk.Op stap.Fotoalbum.Fotografie.Linken.Contact.
Op Stap
Fort Rijnauwen
Plattegrond fort
Zondag 18 april 2010 fiets ik langs Fort Rijnauwen en zie dat Staatsbosbeheer een open dag heeft.

Het fort is met 31 hectare het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de bouw is in 1868 begonnen. Het bood plaats aan 540 (later 700) soldaten en 105 kanonnen.

Hoewel schootsvelden vrij moesten blijven, mocht de natuur (beperkt) zijn gang gaan. Vanaf 1940, tot in 1984 Staatsbosbeheer het terrein overnam, kon de natuur zelfs geheel zijn gang gaan. Je vindt er dan ook 15 reeën, vossen, steenmarter, 200 soorten planten waaronder rietorchis en addertong, vleermuizen en ringslangen.

In totaal is het fort drie keer gemobiliseerd geweest: tijdens de Frans-Duitse oorlog eind negentiende eeuw en tijdens de Eerste en Tweede wereldoorlog. In die laatste oorlog diende het als munitieopslag en fusilladeplaats.

Op 4 mei worden op het binnenterrein de honderden verzetsmensen herdacht, die er zijn omgebracht.

Op woensdag ochtend, zaterdag middag en op zondag vinden er rondleidingen plaats. Voor meer informatie kijk op

www.fortrijnauwen.nl of www.hollandsewaterlinie.nl

Plattegrond van het fort: met muis aanwijzen en je krijgt een grote versie in beeld.

Het grote binnenterrein van Fort Rhijnauwen
Flankbatterij 5